Sykehus

Sykehus

Gode grunner for sykehuset til å knytte seg til nettstedet:

  • Tilgang til full adresseliste for legene i nedslagsområdet med telefonliste og epostregister for effektiv kommunikasjon.

  • Mulighet for lukket PKO intranett for samhandling innad i PKO gruppen.

  • Åpne PKO nettsider for presentasjon av informasjon, dokumenter, lysbilder og bilde / video.

  • Felles dokumentarkiv med mulighet for tilgangskontroll på brukernivå og også rollenivå slik jeg skjønner det (dette holder jeg på å finne ut av) og dokumentsamarbeid i sanntid.

  • Kalenderfunksjon, møteplanlegging, ressursplanlegging.

  • Nyhetssider og RSS leser

  • PKO diskusjonsgrupper mellom fastlegene og sykehuslegene?

  • Tilgang innenfor og utenfor sykehusnettet / helsenettet og via mobiltelefon.

  • Kan integreres med Microsoft Outlook eller Lotus notes

  • Mobil tilgang

Scenario:

En fastlege ønsker å diskutere en barneortopedisk problemstilling:

Ringer Sentralbordet - de har ikke oversikt over hvem som er barneortoped. Setter legen over til avdelingen, de finner ut hvem det er og du får kanskje vedkommende på telefonen (eller like gjerne ikke pga diverse omstendigheter).

Fastlegeservice løsning: jeg får bruke SUS interne telefonliste til å produsere en telefonliste organisert etter spesialitet - se eksempel her

Listen produseres lett ved å la Telefonkatalogen.no produsere visning av nummer avdelingsvis. Man kan tenke seg forskjellige løsninger alt ettersom hvor mye ressurser man har til å vedlikeholde tjenesten. Hvis vi om ikke annet kunne fått en epostadresse til hver avdeling som ble overvåket og besvart samt et telefonnummer til en konferingstelefon for ikke-vaktrelaterte spørsmål på hver avdeling ville vi vært meget mye lenger enn vi er i dag.

Hvis hver avdeling går inn i dokumentet og fyller ut tilleggsinformasjon om sine (nøkkel)ansatte, hvem som er ressurser på ulike fagområder kunne fastlegene lett kan søke frem hvem de skal snakke med !

Det må være enklere for både sentralbord, vakthavende på de forskjellige avdelingene og selvfølgelig også fastlegene.