Fylke

Informasjon spesifikk for fylket

Evt logoer som fungerer som snarveier til foreskjellige deler av nettverket etter hva man ønsker

Felles nyheter for alle som bruker nettstedet i fylket

Informasjon for kommuner som ikke er tilknyttet fastlegeservice

Hvorfor man bør være tilknyttet / tjenester

Hvordan man går frem

Informasjon for leger som ikke er tilknyttet

Tjenester

Hvordan man går frem

Prisplan