Kommune

Hvorfor skal kommunen ha interesse av å delta i dette prosjektet?

Problemet

Kommunen har ansvaret for å sørge for at befolkningen har gode helsetjenester. Kommunen sitt tilbud er rikholdig men vanskelig å få oversikt over - selv for de ulike interne aktørene men ikke minst for legene som har behov for å finne frem effektivt under konsultasjon med pasienten.

Fastlegene er navet i kommunens helsetilbud. Fastlegen definerer behov og utløser tjenester gjennom diagnosesetting. Valg av tjeneste avhenger av diagnose men også i stor grad av oversikt over og tilgjengelighet til tjenestetilbudet. Tett og god kontakt mellom kommunen og fastlegene i en enhetlig kommunikasjonskanal er derfor en forutsetning for at samarbeidet skal bli bra. Fastlegene har en svær utfordring i kompleksiteten i faget, drift av legepraksis og samhandling med et høyt antall instanser. Kommunen har behov for effektivt å formidle informasjon direkte inn til fastlegene som når frem i konkurranse med andre om legenes oppmerksomhet. Legene har et udekket behov for en praktisk nyttig og kompakt informasjonskanal som samler all informasjon under en paraply.

Løsningen

Disse sidene tar sikte på å tilby en totalløsning. Kjernen i nettverket er et intranett for fastleger som tar sikte på å få et komplett adresseregister for administrativ informasjon, en felles dokumentbase og nettsted som tilbyr aktuell generell informasjon men også spesialtilpasset informasjon på kommunenivå og brukernivå ved hjelp av tilgangskontroll slik man er vant til fra kommunens egne intranett. Ved å lage et produkt som legene ser praktisk nytte av vil det bli lettere til enhver tid å ha oppdaterte adressedetaljer (et stabilt epostregister !) som er essensielt for effektivt samarbeid (Les: mulighet til å sende melding til legene, danne diskusjonsgrupper, få ut nyheter som treffer legene på de sidene de bruker). Våre samarbeidspartnere skal også finne og få presentere relevant informasjon som er nødvendig for god samhandling.

Mulighetene er mange:

    • komplett adresseregister for epost og telefonkommunikasjon med fastlegetjenesten, eventuelt også andre samarbeidspartnere.

    • lokalt dokumentarkiv med tilgangskontroll på brukernivå

    • samarbeid om innhenting og presentasjon av lokal statistikk på kvalitetsindikatorer som hjelper kommunen til å oppfylle sitt sørge for ansvar overfor befolkningen?

    • oversikt over kommunens tjenestetilbud presentert med tanke på at fastlegene skal finne frem til laveste effektive omsorgsnivå.

    • Nyhetstjeneste som lar kommunen nå ut med informasjon i form av nyhetsmeldinger som kan presenteres simultant på sidene som er mest i bruk!

Nettstedet har en nyhetstjeneste som tar sikte på å plassere nyhetsoppslag på forskjellige sider slik at man øker sjansen for at legen får med seg det man vil formidle. Kommunen vil kunne legge ut en melding til legene og få den spredd på epost men også på et visst antall sider som velges ut etter popularitet.

I Google Apps systemet ligger det også muligheter for telefoni og videotelefoni - både internt og med utenforstående som for eksempel pasienter eller en tolk...

Her konkurrerer man jo med hele det store helsenettets løsninger og de ressursene som er lagt inn i NHN videolink så det skal vel holde hardt å få til - men du verden så elegant det kunne blitt?