Om tilgang til sidene

Nettsidene er foreløpig under utvikling og i prosjektfasen kan leger i og utenfor Stavanger få tilgang med en Google konto eller en Gmail konto. Dette er en uhensiktsmessig måte å administrere mange brukere på og på et eller annet tidspunkt må jeg lukke sidene og kreve at brukerne har et forpliktende medlemskap med en epostadresse under www.fastlegeservice.no domenet både for å lette arbeidet med tilgangskontroll men ikke minst for å få fullt utbytte av dokumentdeling og diskusjonsgrupper samt en stabil epostadresseliste. Tilknytning må da skje på "kommunenivå" ved at legene i en kommune bestemmer seg for å ta i bruk kommunikasjonskanalen. Jeg har ikke landet på en finansieringsmodell men det er klart at både lisenser til Google og arbeidet med sidene må finansieres om jeg skal klare å drive det videre på sikt.