Informasjon om nettstedet

Presentasjon av ideen med siden:

Bakgrunn for nettstedet

Nettstedets er et resultat av at jeg lenge har ergret meg over at jeg må lete på et utall steder for å finne informasjonen jeg trenger i mitt daglige virke som fastlege. NEL har løst et tilsvarende problem for den faglige delen av fastlegenes hverdag. NEL oppfyller stort sett det behovet jeg har i konsultasjonssettingen enten det er faglig oppslag eller behov for pasientinformasjon. NEL er helt tydelig utviklet av utøvere av faget som vet hva vi trenger og hvordan det må presenteres for å bli et praktisk nyttig verktøy.

For resten av driften av en allmennpraksis er situasjonen verre. Vi skal ikke bare forholde oss til faget og gi pasientene råd om hva de gjør med sykdommen de har. Vi skal veilede dem i et utall av systemer enten det er NAV regler, kommunens tjenestetilbud. Vi skal vite lokaler tilpasninger av faget: hvor skal henvisningen sendes, hvem skal du snakke med på sykehuset for å få innspill på videre utredning - eller om det er greit å avslutte.

www.fastlegeservice.no er et forsøk på å prøve å lage et nettsted som via samarbeid med kommune (og alle de aktører det innbefatter) og sykehus samler den informasjonen vi alle trenger for effektiv samhandling.

Primært mål

Nettstedet er primært tenkt som et intranett for fastleger/ spesialister + informasjonskanal også opp mot og fra andre aktører i primærhelsetjenesten og sykehuset / offentlige organer. Målet er å oppnå en sømløs integrasjon av hele helsetjenestens behov for et felles arbeidsrom for å dekke det informasjonsbehovet som aktørene per i dag må søke å dekke via multiple kanaler.

Metode

Utvikle et nettbasert arbeidsrom beståedne av nettsider, diskusjonsgrupper og epostkonto som i sum gir mulighet for å melde brukere inn i arbeidsrommet og tildele rettigheter basert på gruppetilhørighet.

Oppbygging

Nettstedet er delt i forskjellige deler:

  • Et lukket nett for leger i primærhelsetjenesten / spesialisthelsetjenesten med generell informasjon om drift, rutiner, kvalitetssikring, dokumentlager, adresseregister +++. Herunder også mulighet for hjemmesider og intranettsider for hvert enkelt legekontor. Jeg har foreløpig skilt ut Private spesialister i et eget nettsted (Hovedmeny<Private spesialister). Sidene er lukket slik at vi kan legge ut direktenummer osv.

  • Egne kommunesider med fokus på lokal informasjon for alle deltagende parter i kommunehelsetjenesten med tilgang for alle samarbeidspartnere som ønsker tilgang. (kommune, fysioterapeuter etc). Det er mulighet for å dele sensitiv informasjon via pålogging for visning av deler av nettstedets innhold.

  • En egen PKO/Samhandlingdsdel i samarbeid med PKO/Helseforetak for presentasjon av praktisk lokal informasjon i lokalsykehusets nedslagsfelt med tilgang for alle samhandlingspartnere. Mulighet for å differensiere mellom sensitiv /ikke-sensitiv informasjon etter behov slik at vi kan oppnå effektiv kommunikasjon.

  • Et del som er tenkt for andre samhandlingspartnere (HELFO /NAV/ Fylkeslegen/ ++ (Det kan inneholde det dere ønsker det skal inneholde :)

  • Et lukket nett for tillitsvalgte som ønsker å samarbeide og dele dokumenter

I praksis blir det et arbeidsrom for fastleger/spesialister der vi kan dele informasjon effektivt. Man må ha en brukerkonto for full tilgang til hele nettverket. Dette er nødvendig for å kunne en mulighet til å dele sensitiv informasjon som direktenummer og epostadresser til brukerene.

Muligheter

Nettportalen har mange muligheter som kan utnyttes i den grad man ønsker det:

  • Epost: Administrativ (ikke pasientsensitiv) elektronisk kommunikasjon internt og med våre samarbeidspartnere.

  • Adresseregister for epost og telefonkommunikasjon. Videotelefoni kan blir mulig dersom helsenettet tillater det.

  • Tilgangskontroll på brukernivå slik at vi kan styre hvem som har tilgang til hva og kan bruke nettstedet til å dele sensitiv administrativ informasjon

  • Dokumentbehandling (Skriveprogram, regneark, slidshowprogram/powerpoint)

  • Intranett som er felles og kun for fastleger evt spesialister med informasjon om:

   • Avtaleforhold

   • Hjemmesider for pasienter

   • Intranett for kontoret (tenk på mulighetene i å ha felles sider på et slik intranett med nyheter, prislister, bruksanvisninger på programvare/ skrivere / PC etc, labrutiner +++ mens andre sider kun er for ditt kontor

   • Administrasjon (stoff om personale, skatt og pensjon ++)

   • BHT/HMS informasjon , evt felles kvalitetshåndbok for kontorene våre ( innhold som produseres legges i et dokumentarkiv og så kan du linke til det du har behov for)

   • Diskusjonsgruppe(r):

   • Kalender med dato for LSU, AU, ferieplan for kontoret slik at samarbeidspartnere kan se om det er tilgjengelig (Legevakten på sommeren osv.

   • Nyhetstjeneste

   • Linksamlinger

   • Oversikt over private spesialister med kontaktdetaljer, oversikt på kart og en sentral oversikt for den informasjonen begge parter trenger for å kunne utveksle elektroniske pasientmeldinger ! Du tenker ikke på det før serveren bryter sammen og du må legge alt inn på nytt...

  • PKO informasjon, prosjektoversikter (hvem jobber med hvilke prosjekter rundt omkring i vårt langstrakte land...)

  • Oversikt over kommunens tjenestetilbud - hvem ringer du til om hva, hvor finner du akkurat den tjenesten pasienten trenger, hvilke tilbud har NAV for ulike grupper av mennesker...

Nettstedet er organisert i flere nettsteder med et overbygg på en måte som tillater oppskalering kun begrenset av interesse for prosjektet og ressurser til å gjennomføre. Sidene blir utviklet fortløpende og er i stadig endring - jeg håper det kan være til hjelp i en travel hverdag. Tilbakemeldinger med tips om innhold som savnes eller om dere har innhold som kan publiseres tas i mot med takk.