Velkommen
 
til

Samhandlingsportalen


Sidene tilbyr et profesjonelt arbeidsrom

 for 

Kommunen
Fastlegetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten
og våre samarbeidspartnere


- alt på et sted -


Deler av nettstedet krever pålogging

Visjon:

Utvikle en kommunikasjonskanal som knytter sammen de ulike aktørene i et 
helseforetaksområde med fokus på brukerstyrt tilpasning.
Effektivisere informasjonsspredning, organisering og oppdatering av informasjon
Forenkle og effektivisere praksisdrift.Nettstedet bruker Google Apps